Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Przycięcie koron drzew i odrostów wzdłuż drogi będącej koło byłej poczty w Wyczechach .Korony drzew wzdłuż drogi (stare osiedle) utrudniają przejazd samochodów dostawczych do mieszkańców zamieszkujących w blokach wzdłuż w/w drogi ze względu na zwisające liczne gałęzie nad pasem jezdni.

Numer: 147, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2021-03-23, data przekazania: 2021-03-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ireneusz Raplis radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-04-12