Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Budowa chodnika i poszerzenie drogi powiatowej 2529G w m. Wyczechy - drugi etap. Zwracam się z zapytaniem do Pana Burmistrza z zapytaniem jakie są ustalenia odnośnie powyższej inwestycji.

Numer: 145, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2021-03-23, data przekazania: 2021-03-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ireneusz Raplis radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-03-29