Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba mieszkańców miejscowości Raciniewo i Biernatka o wystąpienie z wnioskiem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku o wykonanie poszerzenia poboczy w tych miejscowościach na wysokości przystanków autobusowych

Numer: 144, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2021-02-19, data przekazania: 2021-02-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bartosz Ryszard Badziński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-02-22