Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

demontaż murku oporowego przy ogrodzeniu remizy strażackiej przy ul. Ogrodowej.

Numer: 143, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2021-02-17, data przekazania: 2021-02-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Kopczak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-03-23