Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Remont dwóch przepustów w drodze gminnej w Nadziejewie

Numer: 140, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2021-02-16, data przekazania: 2021-02-16

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zdzisław Orzłowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-02-23