Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wykonanie wyceny remontu świetlicy wiejskiej w Kijnie

Numer: 136, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2021-02-17, data przekazania: 2021-02-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dorota Maria Gawrońska wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-02-23