Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

logistyka szczepień w Gminie

Numer: 135, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2020-12-21, data przekazania: 2020-12-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Jan Balcerowicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-03-23