Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zmiana deklaracji na odpady komunalne

Numer: 134, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2020-12-21, data przekazania: 2020-12-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Katarzyna Kryger radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-12-22