Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Funkcjonowanie ZZO Nowy Dwór

Numer: 132, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2020-11-04, data przekazania: 2020-11-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Jan Balcerowicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: ZZO Nowy Dwór

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-11-23