Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Czy Gmina wyraziła listem intencyjnym lub porozumieniem wolę udziału w wojewódzkim projekcie Pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego? Czy uczestniczyliśmy w zaproponowanej na 16.IX br. komunikacji EMAIL?

Numer: 131, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2020-10-13, data przekazania: 2020-10-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Jan Balcerowicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-10-15