Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Czy uzyskaliśmy od władz wojewódzkich w strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego -2030 akceptację dla małej obwodnicy i ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich 201 i 202? Czy będziemy korzystać z wojewódzkiego doradztwa i pilotażu?. Czy planowane są nowe przedsięwzięcia inwestycyjne z sąsiadami naszej Gminy?.

Numer: 130, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2020-10-13, data przekazania: 2020-10-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Jan Balcerowicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-10-27