Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dokończenie prac na boisku sportowym w Krzemieniewie

Numer: 127, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2020-10-13, data przekazania: 2020-10-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Popowniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-10-27