Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

oczyszczenie koryta rzeki Czernica

Numer: 124, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2020-09-25, data przekazania: 2020-09-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Daniel Satyła radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-10-08