Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Ograniczenie prędkości lub postawienie białych tablic z nazwą miejscowości Grabowiec.

Numer: 120, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2020-09-14, data przekazania: 2020-09-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zdzisław Orzłowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-09-25