Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Kwoty zaległości w opłatach z tytułu użytkowania mieszkań administrowanych przez PGM,czy wśród dłużników są właściciele mieszkań, procent zadłużonych gospodarstw, czy zatrudnienie na umowy zlecenia były poprzedzone wcześniejszym odpracowywaniem zadłużenia , proporcja między stałymi pracownikami ,a skierowanymi przez Urząd Pracy .

Numer: 113, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2020-09-14, data przekazania: 2020-09-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Jan Balcerowicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-09-28