Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Brak terminowej odpowiedzi na interpelacje.

Numer: 110, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2020-09-14, data przekazania: 2020-09-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tadeusz Adam Żyła przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-09-28