Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zabezpieczenie środków finansowych na remont dwóch przepustów.

Numer: 106, rodzaj: wniosek

Skierowane do:
data wpływu: 2020-06-29, data przekazania: 2020-06-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zdzisław Orzłowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Czarnego

Wydział merytoryczny: Referat Infrastruktury, Przestrzeni i Ochroony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-07-14