Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Jaz na Czernicy - zatory wokół

Numer: 101, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Czarnego
data wpływu: 2020-05-24, data przekazania: 2020-05-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Jan Balcerowicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, data odpowiedzi: 2020-06-05