Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
3 0 0 10 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Krzysztof Rohde za
2 Ireneusz Raplis za
3 Zdzisław Orzłowski za
4 Bogusław Lonczak nieoddany
5 Tadeusz Adam Żyła nieoddany
6 Piotr Jan Balcerowicz nieoddany
7 Mariusz Kopczak nieoddany
8 Janusz Stanik nieoddany
9 Katarzyna Kryger nieoddany
10 Tomasz Daniel Satyła nieoddany
11 Rafał Wojciech Piekuś nieoddany
12 Krzysztof Popowniak nieoddany
13 Dorota Maria Gawrońska nieoddany
14 Janusz Wojciech Winnicki nieobecny
15 Bartosz Ryszard Badziński nieobecny