Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 0 10 0 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogusław Lonczak przeciw
2 Tadeusz Adam Żyła przeciw
3 Piotr Jan Balcerowicz przeciw
4 Katarzyna Kryger przeciw
5 Tomasz Daniel Satyła przeciw
6 Krzysztof Rohde przeciw
7 Rafał Wojciech Piekuś przeciw
8 Zdzisław Orzłowski przeciw
9 Bartosz Ryszard Badziński przeciw
10 Krzysztof Popowniak za
11 Dorota Maria Gawrońska przeciw
12 Mariusz Kopczak nieobecny
13 Janusz Stanik nieobecny
14 Janusz Wojciech Winnicki nieobecny
15 Ireneusz Raplis nieobecny