Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 2 10 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogusław Lonczak przeciw
2 Tadeusz Adam Żyła przeciw
3 Piotr Jan Balcerowicz przeciw
4 Mariusz Kopczak przeciw
5 Janusz Stanik wstrzymał się
6 Katarzyna Kryger przeciw
7 Tomasz Daniel Satyła wstrzymał się
8 Krzysztof Rohde przeciw
9 Janusz Wojciech Winnicki za
10 Rafał Wojciech Piekuś przeciw
11 Ireneusz Raplis przeciw
12 Zdzisław Orzłowski przeciw
13 Dorota Maria Gawrońska przeciw
14 Bartosz Ryszard Badziński nieobecny
15 Krzysztof Popowniak nieobecny